Công ty luật ThinkSmart có trụ sở tại Hà Nội

Tầng 6 – 7, Toà nhà Vinaincon, số 5 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, thành phố Hà Nội

Công ty luật ThinkSmart
có trụ sở tại Hà Nội

Tầng 6 – 7, Toà nhà Vinaincon, số 05 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

ThinkSmart thành lập Chi nhánh đầu tiên tại Nha Trang, Khánh Hoà

316/9 Dã Tượng, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

ThinkSmart thành lập Chi nhánh đầu tiên tại Nha Trang, Khánh Hoà

316/9 Dã Tượng, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Chúng tôi là một hãng luật ĐA NGÀNH

Chúng tôi là một hãng luật ĐA NGÀNH

Với vai trò là Chuyên gia Pháp lý, ThinkSmart sẽ giúp bạn

Thiết kế không tên 14

Hiểu đúng, sử dụng chuẩn

Các quan hệ xã hội phát sinh trong cuộc sống của chúng ta rất đa dạng và luôn biến đổi không ngừng, chính vì vậy mà hệ thống các quy định pháp luật điều chỉnh các quan hệ ấy thường rất đồ sộ và phức tạp. Luật sư sẽ giải thích ý nghĩa và giúp bạn sử dụng chính xác và hiệu quả các quy định pháp luật trong công việc, cuộc sống,…

Thiết kế không tên 12

Quản trị rủi ro pháp lý

Luôn tồn tại các rủi ro pháp lý trong các quan hệ xung quanh bạn. Luật sư sẽ dự liệu những rủi ro pháp lý bạn có thể gặp phải và đề xuất các phương án phòng tránh rủi ro cũng như giải quyết hậu quả nếu rủi ro đó xảy ra.

Thiết kế không tên 13

Pháp chế Doanh nghiệp

Hoạt động kinh doanh luôn tiềm ẩn những rủi ro, vì vậy pháp luật quy định rất chặt chẽ đối với các doanh nghiệp. Bằng việc tư vấn xây dựng các quy chế nội bộ Doanh nghiệp, điều tiết, kiểm soát các hoạt động của Doanh nghiệp theo quy định pháp luật và nội quy của Doanh nghiệp, Luật sư sẽ giúp bạn xây dựng, quản lý và vận hành Doanh nghiệp một cách dễ dàng.

Thiết kế không tên 10

Xây dựng, soạn thảo công văn, hồ sơ

Luật sư sẽ tư vấn và giúp bạn xây dựng, soạn thảo các công văn, đơn thư, hợp đồng. Luật sư sẽ thể hiện ý kiến, yêu cầu của bạn đến đối tác, cá nhân, tổ chức,… theo cách phù hợp, khoa học và đúng pháp luật. Đặc biệt, Luật sư sẽ giúp bạn xây dựng, soạn thảo các loại hợp đồng dân sự, kinh doanh – thương mại,… phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn và tránh được những rủi ro phát sinh từ hợp đồng.

Thiết kế không tên 11

Đại diện đàm phán, tranh tụng

Luật sư với vai trò là “người phát ngôn” sẽ thay mặt bạn bày tỏ quan điểm, kiến nghị, tranh luận đến đối tác của bạn hoặc các cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Toà án,… giúp bạn giải quyết tranh chấp, yêu cầu một cách nhanh chóng, hiệu quả và đúng pháp luật.

Thiết kế không tên 15

Những nội dung khác

Ngoài những lợi ích đã nêu, chúng tôi sẽ mang đến bạn các giá trị pháp lý khác phù hợp với đặc thù công việc, dự án, vụ việc của bạn, bảo vệ tốt nhất quyền lợi của bạn. Đến với ThinkSmart, bạn sẽ được cung cấp mọi dịch vụ pháp lý để giải quyết vướng mắc của bạn trên cơ sở pháp luật với đội ngũ Luật sư giỏi, giàu kinh nghiệm.

Với vai trò là Chuyên gia Pháp lý, ThinkSmart sẽ giúp bạn

Thiết kế không tên 14

Hiểu đúng, sử dụng chuẩn

Các quan hệ xã hội phát sinh trong cuộc sống của chúng ta rất đa dạng và luôn biến đổi không ngừng, chính vì vậy mà hệ thống các quy định pháp luật điều chỉnh các quan hệ ấy thường rất đồ sộ và phức tạp. Luật sư sẽ tư vấn, giải thích ý nghĩa của các quy định pháp luật, các nguyên tắc áp dụng pháp luật,… từ đó giúp bạn sử dụng chính xác và hiệu quả các quy định pháp luật trong công việc, cuộc sống,…

Thiết kế không tên 12

Quản trị rủi ro pháp lý

Luôn tồn tại các rủi ro pháp lý trong các quan hệ xung quanh bạn. Luật sư sẽ dự liệu những rủi ro pháp lý bạn có thể gặp phải và đề xuất các phương án phòng tránh rủi ro cũng như giải quyết hậu quả nếu rủi ro đó xảy ra.

Thiết kế không tên 13

Pháp chế Doanh nghiệp

Hoạt động kinh doanh luôn tiềm ẩn những rủi ro, vì vậy pháp luật quy định rất chặt chẽ đối với các doanh nghiệp. Bằng việc tư vấn xây dựng các quy chế nội bộ Doanh nghiệp, điều tiết, kiểm soát các hoạt động của Doanh nghiệp theo quy định pháp luật và nội quy của Doanh nghiệp, Luật sư sẽ giúp bạn xây dựng, quản lý và vận hành Doanh nghiệp một cách dễ dàng.

Thiết kế không tên 10

Xây dựng, soạn thảo công văn, hồ sơ

Luật sư sẽ tư vấn và giúp bạn xây dựng, soạn thảo các công văn, đơn thư, hợp đồng. Luật sư sẽ thể hiện ý kiến, yêu cầu của bạn đến đối tác, cá nhân, tổ chức,… theo cách phù hợp, khoa học và đúng pháp luật. Đặc biệt, Luật sư sẽ giúp bạn xây dựng, soạn thảo các loại hợp đồng dân sự, kinh doanh – thương mại,… phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn và tránh được những rủi ro phát sinh từ hợp đồng.

Thiết kế không tên 11

Đại diện đàm phán, tranh tụng

Luật sư  với vai trò là “người phát ngôn” sẽ thay mặt bạn bày tỏ quan điểm, kiến nghị, tranh luận đến đối tác của bạn hoặc các cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Toà án,… giúp bạn giải quyết tranh chấp, yêu cầu một cách nhanh chóng, hiệu quả và đúng pháp luật.

Thiết kế không tên 15

Những nội dung khác

Ngoài những lợi ích đã nêu, chúng tôi sẽ mang đến bạn các giá trị pháp lý khác phù hợp với đặc thù công việc, dự án, vụ việc của bạn, bảo vệ tốt nhất quyền lợi của bạn. Đến với ThinkSmart, bạn sẽ được cung cấp mọi dịch vụ pháp lý để giải quyết vướng mắc của bạn trên cơ sở pháp luật với đội ngũ Luật sư giỏi, giàu kinh nghiệm.

Thiết kế không tên 14

Hiểu đúng, sử dụng chuẩn

Luật sư sẽ tư vấn, giải thích ý nghĩa của các quy định pháp luật, các nguyên tắc áp dụng pháp luật, … từ đó giúp bạn sử dụng pháp luật đúng đắn trong công việc, cuộc sống, …

Thiết kế không tên 12

Quản trị rủi ro pháp lý

Luôn tồn tại các rủi ro pháp lý trong các quan hệ xung quanh bạn. Luật sư sẽ nêu ra những rủi ro pháp lý bạn có thể gặp phải và đề xuất các phương án giải quyết nếu rủi ro đó xảy ra.

Thiết kế không tên 13

Pháp chế Doanh nghiệp

Tư vấn xây dựng các quy tắc, quy định trong nội bộ Doanh nghiệp. Điều tiết, kiểm soát các hoạt động tuân thủ theo quy định pháp luật và tuân thủ quy tắc của Doanh nghiệp.

Thiết kế không tên 10

Xây dựng, soạn thảo công văn, hồ sơ

Luật sư tư vấn và giúp bạn xây dựng, soạn thảo công văn, đơn thư, hồ sơ. Luật sư sẽ thể hiện ý kiến, yêu cầu của bạn đến đối tác, cá nhân, tổ chức, … theo cách phù hợp và khoa học.

Thiết kế không tên 11

Đại diện đàm phán, tranh tụng

Luật sư – “người phát ngôn” sẽ sắp xếp các quan điểm, kiến nghị một cách rõ ràng, mạch lạc và truyền đạt đến đối tác của bạn hoặc đến cơ quan công an, viện kiểm sát, toà án, … 

Thiết kế không tên 15

Những nội dung khác

Ngoài những lợi ích đã nêu, chúng tôi sẽ mang đến bạn các giá trị pháp lý khác phù hợp với đặc thù công việc, dự án, vụ việc của bạn, bảo vệ tốt nhất quyền lợi của bạn.

Dịch vụ Luật sư tiêu biểu

Doanh nghiệp có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong nền kinh tế – xã hội của mọi quốc gia. Chính vì vậy mà pháp luật quy định rất chặt chẽ về chủ thể này. Việc thành lập, hoạt động và giải thể doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện cụ thể và trải qua các thủ tục phức tạp. Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, ThinkSmart sẽ giúp Quý khách thực hiện các thủ tục nhanh gọn, chính xác nhất.

Với tính chất vô hình, các tài sản trí tuệ rất dễ bị xâm phạm bởi các chủ thể khác. Tuy nhiên hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ rất phức tạp, phong phú đòi hỏi các doanh nghiệp cần có sự tư vấn pháp lý của luật sư. Công ty Luật ThinkSmart với đội ngũ luật sư giỏi về sở hữu trí tuệ cung cấp cho Quý khách các dịch vụ trọn gói, giúp Quý khách tránh được rủi ro, bảo vệ tốt nhất quyền lợi của mình.

Đầu tư là một lĩnh vực khó, phức tạp và ẩn chứa rủi ro cao, vì vậy sự tham gia của chuyên gia pháp lý là vô cùng cần thiết, giúp Quý khách hạn chế tối đa các rủi ro pháp lý. Công ty Luật TNHH ThinkSmart có đội ngũ luật sư, chuyên gia pháp lý nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và đại diện ngoài tố tụng làm việc với các cơ quan chức năng để thực hiện yêu cầu của Quý khách.

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, các doanh nghiệp cạnh tranh khốc liệt trên thị trường như hiện nay, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) trở thành giải pháp phát triển cho nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chúng tôi với đội ngũ Luật sư giỏi và giàu kinh nghiệm sẽ giúp Quý khách lựa chọn, thực hiện và quản lý các giao dịch M&A một cách nhanh chóng, hiệu quả, tránh được các rủi ro pháp lý phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp.

Cùng với sự phát triển của kinh tế – xã hội, các vấn đề về lao động – bảo hiểm ngày càng được quan tâm. Trong quá trình làm việc, lao động, doanh nghiệp và người lao động có thể gặp phải những vướng mắc, tranh chấp về nội quy lao động, hợp đồng lao động, tiền lương, các chế độ bảo hiểm, … ThinkSmart sẽ tư vấn, đại diện cho Quý khách giải quyết các tranh chấp lao động – bảo hiểm.

Tranh chấp đất đai là một trong những loại tranh chấp phổ biến và khó nhất ở Việt Nam. Với chế độ sở hữu toàn dân và tính giá trị lớn của loại tài sản này hệ thống pháp luật về đất đai – xây dựng – nhà ở rất phức tạp, đồ sộ. Công ty Luật ThinkSmart cung cấp các dịch vụ luật sư tư vấn, đại diện trong và ngoài tố tụng giải quyết các tranh chấp, yêu cầu của Quý khách một cách tốt nhất.

Trong cuộc sống hôn nhân, gia đình xảy ra không ít các trường hợp tranh chấp về nhân thân, tài sản giữa những người thân thích, đặc biệt là các vấn đề ly hôn, phân chia tài sản, cấp dưỡng,… Với đội ngũ chuyên gia pháp lý chuyên giải quyết các vụ việc hôn nhân và gia đình, ThinkSmart sẽ giúp Quý khách bảo vệ quyền lợi tốt nhất và tránh được những rủi ro pháp lý không cần thiết.

Mọi giao dịch dân sự xảy ra trong đời sống hàng ngày đều tiềm ẩn những rủi ro pháp lý mà Quý khách không thể lường trước, đặc biệt là trong các quan hệ hợp đồng, thừa kế,… Các quan hệ này rất đa dạng, phức tạp và đòi hỏi phải có trình độ am hiểu pháp lý nhất định. Với vai trò luật sư, đội ngũ ThinkSmart sẽ tư vấn pháp luật, giúp Quý khách giải quyết các tranh chấp, yêu cầu một cách nhanh chóng, hiệu quả và đúng pháp luật.

Trên thực tế có không ít trường hợp các cơ quan nhà nước ra các quyết định hành chính, hành vi hành chính không đúng pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể. Đội ngũ luật sư của ThinkSmart sẽ giúp Quý khách lựa chọn phương án tối ưu nhất để giải quyết tranh chấp, đại diện cho Quý khách làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện khiếu nại, khởi kiện hành chính.

Luật sư tư vấn, giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong cuộc sống hàng ngày của Quý khách. Từ những việc như xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký khai sinh, soạn hợp đồng ủy quyền, nộp thuế thu nhập cá nhân, … đến những công việc phức tạp hơn như mua bán nhà đất, phân chia thừa kế, … Đồng thời, khi Quý khách gặp tranh chấp dân sự hoặc vấn đề về hình sự, Luật sư riêng sẽ tiếp cận và bảo vệ Quý khách một cách sớm nhất.

Hình sự là chế tài cao nhất đối với các hành vi vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm cho xã hội. Chính vì vậy mà pháp luật hình sự quy định rất chặt chẽ, một vụ án hình sự cần trải qua bốn giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử. ThinkSmart với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn và giúp quý khách thực hiện tố giác tội phạm, tham gia giải quyết vụ án hình sự với vai trò người bào chữa, người đại diện.

Dịch vụ Luật sư tiêu biểu

“Jus est ars boni et aequi”

“Pháp luật là nghệ thuật của sự thật và công lý”

Nghiên Cứu – Trao Đổi
chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm

Tư vấn – Hỏi đáp pháp luật MIỄN PHÍ cùng Chuyên gia tại tuvanluatonline.vn

Trở thành Đối tác Chiến lược của ThinkSmart