Những tình tiết nào là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự?

Tình tiết giảm nhẹ được áp dụng thế nào trong Quyết định hình phạt?

Quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng

Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật khi người phạm tội có ít nhất hai tình tiết giảm nêu trên.

Quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm

Khi quyết định hình phạt đối với những người đồng phạm, Tòa án phải xét đến tính chất của đồng phạm, tính chất và mức độ tham gia phạm tội của từng người đồng phạm.

Các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự thuộc người đồng phạm nào, thì chỉ áp dụng đối với người đó.

Án treo

Khi xử phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ 01 năm đến 05 năm và thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

Những vấn đề thường gặp trong vụ án hình sự về áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS

Khi thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ trong vụ án hình sự, Luật sư ThinkSmart nhận thấy khách hàng thường gặp phải những vấn đề về tình tiết giảm nhẹ TNHS như sau:

  • Bị bỏ sót tình tiết giảm nhẹ TNHS
  • Không được xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS
  • Viện kiểm sát truy tố khung hình phạt không tương xứng với tình tiết giảm nhẹ TNHS
  • Tòa án ra quyết định hình phạt không tương xứng với tình tiết giảm nhẹ TNHS.
ThinkSmart Cong ty luat 10

Thời điểm tốt nhất để kết nối với Luật sư của bạn là NGAY BÂY GIỜ !

Tôi muốn nhận báo giá Luật sư tư vấn về Giảm nhẹ TNHS!