Thừa kế theo di chúc hay Thừa kế theo pháp luật?

Thừa kế theo di chúc là trường hợp người chết để lại di chúc hợp pháp thể hiện ý chí về việc định đoạt tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Việc phân chia di sản của người chết được thực hiện theo nội dung di chúc.

Thời điểm, Địa điểm và Thời hiệu

Thời điểm mở thừa kế

Thời điểm mở thừa kế là thời điểm phát sinh quan hệ pháp luật thừa kế. Thời điểm mở thừa kế được xác định theo một trong hai trường hợp:

  • Nếu xác định được thời điểm mà người để lại di sản chết thì thời điểm đó là thời điểm mở thừa kế.
  • Nếu người để lại di sản bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là thời điểm người đó chết được xác định trong quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án; hoặc, nếu không có cơ sở xác định thời điểm người đó chết, là thời điểm quyết định tuyên bố cá nhân đã chết của Tòa án có hiệu lực pháp luật.
Địa điểm mở thừa kế

Địa điểm mở thừa kế là nơi mà tại đó các chủ thể trong quan hệ về quyền thừa kế thực hiện quyền và nghĩa vụ. Địa điểm mở thừa kế được xác định là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản; hoặc, nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ hoặc phần lớn di sản.

Thời hiệu thừa kế

Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó.

6 bước phân chia di sản thừa kế

Những lợi ích bạn nhận được khi sử dụng Dịch vụ Luật sư tư vấn Phân chia di sản thừa kế của ThinkSmart

Thời điểm tốt nhất để kết nối với Luật sư của bạn là NGAY BÂY GIỜ !

Tôi muốn nhận báo giá Luật sư tư vấn, đại diện phân chia di sản thừa kế!