Xác định lại giới tính hay Chuyển đổi giới tính?

Nhiễm sắc thể giới tính có thể giống như trường hợp nữ lưỡng giới giả nam hoặc nam lưỡng giới giả nữ hoặc lưỡng giới thật nhưng bộ phận sinh dục chưa được biệt hóa hoàn toàn và không thể xác định chính xác là nam hay nữ.

Vấn đề pháp lý khi chuyển đổi giới tính – xác định lại giới tính

Thay đổi hộ tịch sau khi xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính?

Cá nhân đã thực hiện việc xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

Quyền nhân thân sau khi xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính?

Sau khi xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính, cá nhân có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được xác định lại hoặc đã được chuyển đổi theo quy định của Bộ luật dân sự và luật khác có liên quan.

Dịch vụ Luật sư tư vấn Chuyển đổi giới tính – Xác định lại giới tính sẽ giúp bạn …

Thời điểm tốt nhất để kết nối với Luật sư của bạn là NGAY BÂY GIỜ !

Tôi muốn nhận báo giá Luật sư tư vấn Chuyển đổi giới tính – Xác định lại giới tính!